Search This Blog

Sunday, 16 October 2011

PENDEFINISIAN TEKNOLOGI DAN DEMOKRASI DAN APAKAH PERKAITAN TEKNOLOGI DENGAN DEMOKRASI??


Sebelum mendalami topik dalam blog kami, anda harus mengetahui apa itu definisi teknologi komunikasi dan demokrasi. Apabila kita mengupas mengenai isu-isu demokrasi, apa yang berkait rapat ialah pengertian demokrasi itu sendiri.
Definisi Teknologi
Menurut (William Paisley,1985) teknologi adalah berasal daripada perkataan dasar Latin iaitu "Texere" yang bermaksud membentuk atau menubuhkannya. Teknologi adalah merupakan satu corak untuk sesuatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangkan ketidakpastian dalam perhubungan sebab dan akibat dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat yang dimiliki. 
Rogers (1983:12) menyatakan bahawa sesuatu teknologi biasanya mempunyai aspek perkakasan yang mengandungi bahan atau objek fizikal dan aspek perisian yang mengandungi asas informasi untuk perkakasan itu.
Menurut (Slack 1984:2) teknologi adalah merupakan alat perkakasan, struktur organisasi dan nilai-nilai sosial yang dialami oleh seseorang individu semasa mengumpul, memproses dan bertukar-tukar informasi dengan individu-individu yang lain. .
(Mac Luhan, 1965: 2) pula mentafsirkan teknologi media membolehkan kita melihat dunia mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku pada jarak jauh yang mungkin tidak dapat kita alami secara langsung.
Secara amnya:
Teknologi komunikasi pula adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu atau sekumpulan manusia. Teknologi komunikasi memudahkan komunikasi antara individu atau sekumpulan manusia yang tidak bertemu secara fizikal di lokasi yang sama. Contoh teknolgi komunikasi ialah telefon, teleks, faks, radio, televisyen, internet dan lain-lain lagi.
Definisi demokrasi
 Demokrasi berasal daripada perkatan Greek iaitu "Demos" yang bermaksud rakyat dan "Kratia" yang bermaksud pemerintahan. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dakam sesuatu masyarakat.
      Demokrasi pada hari ini ditakrifkan sebagai satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum. Demokrasi merupakan corak pemerintahan moden yang tercipta pada abad ke-19 dan 20 dan dianggap sebagai syarat asas sebelum sesebuah negara itu dapat dianggap sebagai negara demokrasi.
 R.M Maclver (1964: 24) berpendapat bahawa demokrasi bermaksud rakyat tidak memerintah tetapi mereka mengawal pemerintahan dengan cara menunjuk perasaan secara berterusan melalui pilihan raya. Berbanding dengan J. W Garner yang menyatakan bahawa demokrasi bererti pemerintahan yang mirip kepada perwakilan iaitu pegawai-pegawai atau ejen pemerintahan dipilih oleh pengundi secara langsung.
      John Locke (1968: 206) pula berpendapat bahawa demokrasi berlaku apabila majoriti mempunyai kuasa yang penuh dalam membuat undang-undang dan undang-undang tersebut dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang dipilih . Teknologi dan demokrasi mempunyai hubungkait yang sangat penting kerana teknologi merupakan sumbangan yang tinggi dalam proses demokrasi.
Melalui pernyataan Keane (di dalam Kolt Voltmer 1991: 3) yang menganggap media merupakan institusi demokratik dan juga digunakan dalam proses politik sebagai penghubung kerajaan, parti politik, calon dan jugapara pengundi. Kemajuan yang wujud di dalam era globalisasi kini telah menyebabkan kita semakin bertamadun dan berpengetahuan. Segala pencarian maklumat hanyalah berada dihujung jari sahaja.
Secara amnya:
Demokrasi ialah satu bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah di tentukan oleh rakyat. Demokrasi boleh di sama ertikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang di gubal oleh rakyat atau wakil rakyat yang di pilih oleh negara. Sesebuah negara yang mengamalkan system demokrasi juga di panggil sebagai negara demokratik. Maksud demokrasi ini di petik daripada perkataan yunani iaitu bermaksud “di perintah oleh rakyat”. Antara yang ada dalam sesebuah negara demokrasi ialah perlembagaan, pilihanraya, hak mengundi,hak golongan minoriti, kebebasan bersuara, kebebasan beragama, kebebasan akhbar dan media, kebebasan berpersatuan, rakyat memiliki hak yang sama dalam undang-undang. Masyarakat keseluruhannya juga akan mendapat manfaat yang seimbang dalam konteks sosial, ekonomi dan konteks-konteks yang lain.
Apakah perkaitan teknologi dalam demokrasi?
Teknologi komunikasi seperti internet dan SMS sememangnya merupakan alat yang sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Ia bukan sahaja berkuasa untuk membangunkan sesebuah masyarakat tetapi juga memajukan lagi negara. Tanpa teknologi komunikasi, sudah pastinya masyarakat di sesebuah negara akan ketinggalan dan mundur. Apabila memperkatakan tentang teknologi komunikasi, kita tidak memisahkannya dengan sistem-sistem yang wujud dalam masyarakat seperti politik dan ekonomi kerana ia saling berkaitan. Teknologi komunikasi atau secara spesifiknya internet dilihat mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem-sistem masyarakat. Namun persoalanya adakah benar sistem teknologi komunikasi ini dapat mengubah sistem-sistem dalam masyarakat ataupun sistem politik itu sendiri yang berkuasa dalam menentukan penggunaan teknologi komunikasi?
Dari sudut positif, perkembangan sistem teknologi komunikasi ini dapat mengubah struktur masyarakat terutama dalam politik, ekonomi dan sosial sama ada secara lansung atau tidak langsung. Contohnya, penggunaan internet dan sms yang dapat berfungsi sepenuhnya dalam memberi maklumat secara tepat, cepat dan mudah diakses. Kewujudan teknologi komunikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh setiap individu dalam menjalani tanggungjawab sosial mereka atau sebagai keperluan dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahawa internet adalah salah satu penyebab utama kekalahan BN kepada PR di lima buah negeri pada pilihanraya yang lalu. Ini kerana internet telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh orang ramai dan pihak pembangkang dalam menyebarkan propaganda dan mendedahkan kelemahan BN. Semua ini mempengaruhi rakyat dalam pengundian. Hal ini telah membuktikan betapa kuatnya penggunaan teknologi komunikasi ini dalam sistem politik negara yang dapat mempengaruhi sesetengah masyarakat.


Selain itu, kuasa teknologi komunikasi ini juga dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berdebat tentang isu yang dibangkitkan dalam politik Negara. Hal ini dapat mempraktikkan kesedaran dan wujud pelbagai pendapat yang dapat memuaskan masyarakat itu sendiri dalam proses demokrasi. Namun, sekiranya kewujudan sistem teknologi ini mampu menjadi sumber kepada masyarakat, tetapi adakah ia mampu mengubah masyarakat atau sistem politik itu ataupun sistem politik itu yang telah mengubah penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Oleh itu, seperti yang kita sedia maklum, walaupun wujud debat mengenai isu politik dalam sistem teknologi, namun terbuktikah keberkesanannya dalam mengubah struktur politik negara. Untuk setakat ini, jawapan pastinya adalah TIDAK. Ini kerana walaupun pelbagai maklumat dikemukakan menerusi teknologi komunikasi ini, namun pihak kerajaan tidak pernah mempertimbangkan apa yang diperdebatkan oleh masyarakat menerusi internet. Semua kandungan internet yang mengkritik kerajaan dianggap sebagai fitnah dan tidak boleh dipercayai serta suara minoriti. Dalam masa yang sama, kerajaan cuba menyekat kebebasan internet dengan mencabul undang-undang ketiadaan penapisan internet.
Hakikatnya, teknologi komunikasi walaupun mempunyai peranan yang besar kepada masyarakat keseluruhannya, Namun kuasanya  masih lagi terhad dalam mengubah sistem dalam masyarakat yang Jelas didominasi  dan dikuasai oleh kerajaan.  Sebaliknya, teknologi Komunikasi itu sendiri yang terus berada dalam genggaman pemerintah dengan Pelbagai undang-undang yang membataskan  Kebebasan teknologi Komunikasi. Sampai  bilakah keadaan ini akan berterusan? Ia akan  berterusan sampai bila-bila  Seandainya kerajaan terus mengekalkan dasar dan prisip  pentadbiran yang Jelas melanggar dan mencabul Demokrasi.

No comments:

Post a Comment